Tavoitteen asettamisesta muutama sananen

29.12.2019

Kohta vaihtuu vuosi ja voidaan alkaa suunnata katseita uuteen vuoteen. Silloin on hyvä hetki myös pysähtyä miettimään tulevan vuoden tavoitteita. Tavoitteita voi ja kannattaa määritellä eri osa-aluille myös hevosten kanssa, tosin hyvin mietityt tavoitteet ja suunnitelmallinen toimiminen vie eteenpäin kaikkia muitakin tavoitteita.


Otetaan vaikkapa esimerkiksi hevosen hyvinvointi, jonka tulisi aina ehdottomasti olla kaiken lähtökohta ja vankka perusta. Hyvinvointi koostuu monista asioista, esimerkiksi mahdollisuudesta toteuttaa lajityypillisiä tarpeita, ruokinnan sopivuudesta, terveydentilasta, yksilölle sopivista pito- olosuhteista ja varusteista sekä hevosen hyvinvointia edistävästä käsittelystä ja kouluttamisesta. Näihin panostamalla varsinaiset mahdolliset laji/harrastus/kilpailu- tavoitteetkin ovat helpommin ja todennäköisemmin saavutettavissa.


Mitä ratsastuksellisia tavoitteita sitten kannattaa tehdä tai kannattaako niitä tehdä ollenkaan? Tarvitseeko ratsastuksen aina olla tavoitteellista? Ei välttämättä, mutta kannustan kyllä jonkinlaisen tavoitteiden asettamiseen ihan jokaiselle. Tavoitteet voi ja kannattaa mettiä sekä itselle että hevoselle sopiviksi, mutta mielestäni tavoitteet jotka kaikkien tulisi vähintään asettaa olisi hevosen hyvinvoinnin asettaminen etusijalle myös ratsastuksessa, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hevosta ratsastetaan huomioiden sen fyysiset ja psyykkiset edellytykset suoriutua tehtävistään ja tavoitella ratsastuksessa hevosen fyysisten ominaisuuksien kehittämistä (esimerkiksi notkeutta, voimaa ja kestävyyttä kantaa ratsastajaa sillä tasolla mitä hevoselta odotetaan) ja ennenkaikkea kehittää hevosen mieltä ja motivaatiota (esimerkiksi hevosen halukkuutta lähteä töihin, motivaatiota suoriutua tehtävistään ja riittävää koulutusta, jotta hevonen ymmärtää sille käytettävät avut ja sillä on oppimisen sekä fyysisten edellytysten myötä mahdollisuus reagoida niihin oikein ja kevyesti kipeyttämättä itseään). Nämä kaikki edellä mainitut ovat tavoitteita, joihin itse pyrin aina toimiessani hevosten kanssa ja ohjatessani asiakkaita.


Tavoitteiden asettamisen lisäksi on tärkeää tehdä selkeä ja johdonmukainen suunnitelma kuinka tavoitetta kohti edetään ja jakaa tavoitteita pienempiin osa- tavoitteisiin. Mikäli meillä on asetettu vain yksi päätavoite ilman niitä pienempiä osa- tavoitteita voi harrastamisesta herkästi tulla vain suorittamista ja alkaa tuntua siltä, että tavoitetta ei saavuta ikinä. Mutta kun asioita lähdetään harjoittelemaan pala kerrallaan niin saadaan onnistumisen kokemuksia sekä hevoselle ja ratsastajalle ja tällöin voidaan iloisesti todeta, että jokainen pienikin onnistuminen vie kohti isompaa tavoitetta ja pikkuhiljaa onnistumisten määrä kasvaa- ja alkaa tulla se positiivinen kierre mistä alussa jo mainitsin, eli edistymistä tapahtuu useilla osa-alueilla 😊


Kun lähdet miettimään tavoitetta, tee siitä mahdollisimman konkreettinen: mieti miltä se näyttää, tuntuu ja ehkä kuulostaa. Mikä on hevosen tunnetila? Entäpä omasi? Kuinka itse toimit silloin kun olette saavuttaneet tavoitteenne- tai osan siitä? Kun kokonaistavoite on selvillä, lähdetään miettimään mistä kaikesta se koostuu ja kulkemaan suunnitelmallisesti kohti tavoitteita 😊 Kannattaa myös miettiä miten seuraa harjoittelun etenemistä, kuvat ja videot sekä kirjallinen raportointi on hyödyllistä. Mieti myös jo etukäteen mitä muutoksia voit tarvittaessa tehdä, mikäli alkaa näyttämään siltä, että tavoitteita ei onnistu jostain syystä saavuttamaan.