Turvallisuus ja hyvinvointi eläinavusteisissa palveluissa 4krt

sisältö:

  • hyvinvoinnin merkitys eläinavusteisessa palvelussa
  • eläimen hyvinvoinnin huominen
  • toimintaympäristön ja palvelutilanteen suunnittelu niin, että se tukee eläimen hyvinvointia palvelutapahtuman aikana
  • turvallisuus eläinavusteisessa toiminnassa

Kurssin tavoitteet:

Vain hyvinvoiva eläin voi "tuottaa" hyvinvointia ihmisille. Tällä kurssilla opit ymmärtämään mitä tarkoitetaan hyvinvoinnilla ja mistä erilaisista asioista se koostuu. Käymme läpi kuinka voit juuri omassa työssäsi tukea eläimen hyvinvointia toimintaympäristön muokkaamisella sekä palvelutilanteen huolellisella suunnittelulla. Perehdymme myös turvallisuus- asiakirjan laatimiseen sekä siihen, mistä seikoista turvallisuus syntyy ja millaiset asiat vaikuttavat turvallisuuteen sekä kuinka turvallisuus huomioidaan käytännössä palvelutilanteessa. 

150,00 €