Eläimen kouluttaminen eläinavusteiseen palveluun 4krt

sisältö:

-Millaisia taitoja eläimen tarvitsee osata eläinavusteisessa palvelutapahtumassa

-käytöksen kouluttaminen eläinavusteiseen palvelutapahtumaan

Kurssin tavoitteet:

Opit hahmottamaan millaisista erilaisista käytöksistä tai käytösketjuista palvelutapahtuma koostuu ja millaisia erilaisia taitoja eläin tarvitsee eläinavusteisessa palvelutapahtumassa. Käymme myös läpi kuinka koulutuksen avulla voidaan lisätä palvelutapahtuman laadukkuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta sekä kuinka koulutus vaikuttaa eläimen hyvinvointiin palvelutapahtuman aikana.

150,00 €